Nhà Đất

Condotel cần sớm được định danh

Câu chuyện phá vỡ cam kết lợi nhuận condotel của Cocobay khiến hàng loạt những bất cập của mô hình này trở thành đề tài bàn luận thời gian qua. Tại Diễn đàn “Hành lang pháp lý cho thị trường Condotel” do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức sáng …

Read More »