Trang Chủ / Việt Nguyễn Quốc

Việt Nguyễn Quốc

Ông Lê Hoàng Châu: Lỗ hổng pháp lý condotel đem lại 5 cái lợi cho chủ đầu tư còn nhà đầu tư thứ cấp thì luôn thiệt thòi

Theo đại diện Hiệp hội BĐS Tp.HCM, Luật Kinh doanh BĐS quy định chặt chẽ các điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng lại không quy định chặt chẽ các điều kiện bán các loại BĐS khác hình thành trong tương lai, trong đó có condotel. …

Read More »