Trang Chủ / TIN TỨC / Đơn giản hóa thủ tục liên quan đến bất động sản, xây dựng

Đơn giản hóa thủ tục liên quan đến bất động sản, xây dựng

Mới đây, Chính phủ đã thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 22 thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực, trong đó 11 thủ tục xây dựng; 7 thủ tục nhà ở; 3 thủ tục kinh doanh bất động sản (BĐS); 1 thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

Về lĩnh vực xây dựng, sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Theo đó, bãi bỏ “bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp” trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo tại điều 12 Thông tư 15/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; bổ sung thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Đồng thời, bãi bỏ yêu cầu cung cấp bản sao photocopy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế các bộ môn tại phụ lục số 3 kèm theo Thông tư 15/2016.

Officetel Millennium sở hữu lâu dài

Đối với lĩnh vực kinh doanh BĐS, đơn giản hóa thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS. Cụ thể, bãi bỏ bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam tại khoản 2 Điều 10 của Thông tư 11/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; hướng dẫn việc bồi dưỡng, đào tạo kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành sàn giao dịch BĐS; đồng thời hướng dẫn việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS và bổ sung thông tin về số định danh cá nhân trong đơn đăng ký dự thi.

Bãi bỏ các trường thông tin về nơi sinh, ngày tháng năm sinh, quốc tịch đối với người Việt Nam, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS trong đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 11/2015; bổ sung thông tin về số định danh cá nhân.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng căn cứ nội dung phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Văn phòng Chính phủ được giao theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp những vướng mắc, khó khăn của Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết này.

Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, mới đây Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Theo nghị quyết, sẽ thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 7 lĩnh vực bao gồm: An toàn hóa chất; điện lực; vật liệu nổ công nghiệp; xuất nhập khẩu; thi đua khen thưởng; sở giao dịch hành hóa; thương mại quốc tế.

(Theo Tuổi trẻ Online)

About Việt Nguyễn Quốc

Check Also

Cấp “giấy khai sinh” biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, officetel sẽ đảm bảo quyền và lợi ích cho các nhà đầu tư

Cấp “giấy khai sinh” biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, officetel sẽ đảm bảo quyền và lợi ích cho các nhà đầu tư

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Sở …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *