Nhà Đất

Cầu Thủ Thiêm 2 khi nào hoàn thành?

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT Tp.HCM cho biết hiện dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đang bị vướng mặt bằng. Chủ đầu tư cam kết kể từ khi nhận được mặt, dự án sẽ được hoàn thành trong 12 tháng thi công. Như vậy, …

Read More »