Nhà Đất

Phân loại biệt thự cũ tại Tp.HCM

UBND Tp.HCM vừa ban hành danh mục các biệt thự cũ trên địa bàn TP đã được phân loại thành 3 nhóm (thuộc đợt 1 và đợt 2). Trong đó có 52 biệt thự thuộc nhóm 1, 75 biệt thự thuộc nhóm 2 và 24 biệt thự thuộc nhóm 3 chủ yếu …

Read More »