Nhà Đất

Doanh nghiệp địa ốc đua phát hành trái phiếu

Khát vốn, nhiều đại gia bất động sản ồ ạt phát hành trái phiếu chuẩn bị dòng tiền phát triển các dự án Giai đoạn nửa đầu năm 2019 – nửa cuối 2018, cuộc đua phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản gây chú ý không …

Read More »