Nhà Đất

Việt Nam sẽ chi hơn 118 nghìn tỷ làm 11 tuyến cao tốc

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Để phục vụ dự án, dự kiến có hơn 4.800 ha đất được thu hồi, gần 4.000 hộ dân và nhiều công trình xã hội khác phải di dời… “Chính phủ khẳng định quyết tâm trong việc triển khai đầu tư xây dựng một số đoạn trên tuyến cao tốc …

Read More »