Nhà Đất

TP HCM sẽ điều chỉnh quy hoạch dọc sông Sài Gòn

Cảnh quan và môi trường sông Sài Gòn

UBND TP HCM vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông Sài Gòn trên địa bàn TP.HCM. UBND TP.HCM cũng giao Sở Giao thông Vận tải …

Read More »