Nhà Đất

TPHCM hủy quyết định đầu tư 577 dự án

Theo tin từ HĐND TPHCM, thực hiện Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND ngày 6-10-2012 của HĐND TP, tính đến tháng 11-2017, UBND TP đã chỉ đạo rà soát 1.269 dự án trên địa bàn (giai đoạn từ 2001-2011) với tổng diện tích 18.930ha đất. Trong đó, tiếp tục thực hiện 469 dự án với …

Read More »