Nhà Đất

Nửa cuối năm, cơn sốt đất nền liệu có tiếp diễn?

Thị trường đất nền những tháng đầu năm xảy ra cơn sốt cục bộ tại nhiều khu vực.

Thị trường đất nền trong những tháng đầu năm ghi nhận cơn sốt cục bộ tại nhiều khu vực nhưng từ khoảng tháng 5, giao dịch đã dần chững lại. Vậy trong những tháng cuối năm, thị trường sẽ thế nào và cơn sốt đất nền liệu có quay trở …

Read More »