Nhà Đất

Lùi thời gian đấu giá lô “đất vàng” ở Quảng Ngãi

Lô đất được đưa ra đấu giá thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới.

Đến cận kề ngày tổ chức đấu giá lô “đất vàng” có diện tích trên 1.500m2, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ ban hành thông báo lùi thời gian đấu giá. Ngày 10.6, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng …

Read More »