Nhà Đất

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Vũng Tàu đến năm 2035

UBND tỉnh đã cơ bản thống nhất với nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035

Ngày 04/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Vũng Tàu đến năm 2035. Căn cứ vào nhiệm vụ này, UBND TP. Vũng Tàu đã tổ chức lập đồ án điều chỉnh quy hoạch. Hiện tại, nội dung đồ án đã được …

Read More »