Nhà Đất

Năm 2021, siết chặt tình trạng phân lô bán nền tràn lan

Năm 2021, pháp luật quy định rõ khu vực nào được phép phân lô bán nền.

Từ năm 2021 sẽ có quy định chặt chẽ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa so với các quy định trước đây, để quản lý và kiểm soát chặt chẽ tình trạng phân lô bán nền. Quy định rõ khu …

Read More »