Nhà Đất

Hợp đồng đóng băng, dừng hoạt động bán hàng… Hiệp hội bất động sản Việt Nam kiến nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trước dịch COVID-19

Gần như không có hợp đồng mới, trong khi doanh nghiệp bất động sản phải chịu nhiều khoản chi phí như chi phí đầu tư, vốn, lãi vay… Thanh khoản thấp làm tăng nguy cơ bị thiếu dòng tiền dẫn đến nợ thuế… WHO đã công  bố đại dịch COVID-19 …

Read More »