Nhà Đất

Mua nhà ở xã hội phải ‘lót tay’ môi giới

Nhà ở xã hội (NƠXH) dành cho người thu nhập thấp song tại nhiều dự án, người dân phải mất tiền “đi đêm” mới mua được. Các sàn môi giới tung đủ chiêu trò lừa khách hàng. Ðẻ ra hợp đồng tư vấn để thu chênh Dự án NƠXH nhận …

Read More »