Nhà Đất

Cần khơi thông điểm nghẽn trong chuyển nhượng kinh doanh BĐS

Việc chuyển nhượng dự án BĐS hiện gặp nhiều khó khăn do ách tắc thủ tục.

Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) cho rằng, việc cơ quan nhà nước không giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các trường hợp doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản (BĐS) là điểm nghẽn của thị …

Read More »