Nhà Đất

TP.HCM điều tra việc thoái hóa hơn 96.000ha đất

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 1822/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu. Theo đó, kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu trên địa bàn thành phố (TP), với tổng diện tích đất bị …

Read More »