Nhà Đất

Bong bóng trong bất động sản vì sao khó xảy ra ?

Hiện nay việc rót vốn vào lĩnh vực bất động sản của các Ngân hàng tiến hành rất chặt chẽ và thận trọng để đảm bảo nguồn vốn an toàn, hiệu quả. Dựa vào cơ sở này, có thể cho rằng cơ chế chính sách tín dụng của ngành Ngân …

Read More »

Tồn kho bất động sản trong tháng 4/2017 tiếp tục giảm

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, trong tháng 4/2017, thị trường BĐS lại có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ, sản phẩm tồn kho BĐS tiếp tục giảm. Theo thông tin được cung cấp, trong tháng 4/2017, lượng giao dịch bất động sản tăng trưởng khá, chủ yếu …

Read More »