Nhà Đất

Có 1 tỷ đồng khó mua căn hộ ở TP HCM

Nguồn: Tổng hợp báo cáo DKRA Việt Nam.

Nguồn cung căn hộ giá rẻ đã giảm qua nhiều quý trở lại đây ở TP HCM, thậm chí không có hàng mới trong 3 tháng đầu năm nay. Ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc DKRA Việt Nam, từng đặt câu hỏi: Nếu có một tỷ đồng, bạn mua được …

Read More »