Trang Chủ / TIN TỨC / TP.HCM điều tra việc thoái hóa hơn 96.000ha đất

TP.HCM điều tra việc thoái hóa hơn 96.000ha đất

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 1822/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu.

Theo đó, kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu trên địa bàn thành phố (TP), với tổng diện tích đất bị thoái hóa trên địa bàn TP là 96.807ha, chiếm 85,35% diện tích điều tra của TP.

Về thoái hóa đất theo các loại đất như sau: Đất sản xuất nông nghiệp là 49.341ha/64.236ha đất bị thoái hóa (chiếm 76,81%); đất lâm nghiệp là 35.593 ha/35.685ha đất bị thoái hóa (chiếm 99,74%); đất nuôi trồng thủy sản là 8.884 ha/10.503ha đất bị thoái hóa (chiếm 84,58%); đất làm muối là 1.709ha đất bị thoái hóa, chiếm 100% diện tích đất làm muối của TP; đất nông nghiệp khác là 361ha/386ha đất bị thoái hóa (chiếm 93,52%); đất bằng chưa sử dụng là 919ha đất bị thoái hóa, chiếm 100% diện tích đất bằng chưa sử dụng của TP.

UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của TP tổ chức công khai kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu của TP trên cổng thông tin điện tử của UBND TP theo quy định; thực hiện báo cáo số liệu điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu của TP về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của TP, UBND 24 quận, huyện và các đơn vị khác có liên quan tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả sản phẩm của dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo đúng theo quy định.

Các sở, ngành của TP, UBND 24 quận, huyện căn cứ kết quả số liệu thoái hóa đất có biện pháp, phương án quản lý, khai thác, sử dụng đất đảm bảo hiệu quả, hợp lý và bền vững, giảm thiểu tối đa thoái hóa đất trên địa bàn.

Theo BizLive

About Việt Nguyễn Quốc

Check Also

Theo ông Hùng, không phải có thông tin tương lai sẽ lên quận là giá đất ở các huyện đó sẽ tăng hay sốt ngay được, nên NĐT cần phải hết sức lưu ý

4 huyện Tp.HCM lên quận trong vài năm tới, nhà đầu tư có nên vội mừng?

Nếu nhà đầu tư theo trào lưu “đi tắt đón đầu” trước thông tin 4 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *