Nhà Đất

Môi giới bất động sản: Những “góc tối” trong nghề

Qua mặt nhau, “đi đêm”, “treo đầu dê bán thịt chó” khi cung cấp thông tin chưa kiểm chứng cho khách hàng… là những góc tối trong nghề môi giới bất động sản được tiết lộ. Giám đốc một Sàn giao dịch bất động sản (đề nghị không nêu tên) …

Read More »